นำร่องหยุดไวรัสบีจากแม่สู่ลูก

กำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกคือการค้นหาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ยากต่อการเข้าถึง เมื่อค้นหาแล้วก็จะนำมาสู่การได้รับยาต้านไวรัสนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการประชุม “เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ และการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก” ว่า เราจะกำจัดการถ่ายทอดไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก

ที่ผ่านมาเราเคยประสบความสำเร็จในเรื่องการลดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกมาแล้ว ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำในการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกคือการค้นหาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ยากต่อการเข้าถึง เมื่อค้นหาแล้วก็จะนำมาสู่การได้รับยาต้านไวรัสตั้งเป้าไว้ว่าต้องได้ร้อยละ 95 และในกรณีของเด็กนั้น เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อ ก็จะดำเนินการให้มีการรับเซรุ่มที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีการให้วัคซีนในเด็กเผื่อป้องกันไวรัส ในปี 2561 นี้ กรมควบคุมโรคได้จัดทำ “โครงการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก” ซึ่งนับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว โดยเริ่มให้บริการในเดือนพ.ค.นี้ และในปีแรกนี้จะดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นนทบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุดรธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อนำร่องระบบการดำเนินงานกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth