4 ย. สร้างสุขในครอบครัว

ในชีวิตคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง และหนึ่งในนั้นคือ “ครอบครัว” ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ร่วมกันมา มีใครต้องเหนื่อยกับเราขนาดไหน แม้แต่เรื่องที่เราเคยทำผิด ครอบครัวก็ยังพร้อมที่จะอภัยให้เสมอมา จะดีไหมถ้าเราเริ่มมาใส่ใจท่านตั้งแต่วันนี้ ย. ยืดหยุ่น รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักให้และรับที่เหมาะสม เรียนรู้ที่จะพบกันครึ่งทาง เพื่อความสัมพันธ์ที่สมดุลและแนบแน่น ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้านเปี่ยมรัก…สร้างจากความรักและความเข้าใจ”

ย. ยกย่อง คำพูดที่อ่อนหวานไพเราะ ห่วงใย ให้กำลังใจ ซึ่งออกมาจากใจ บนพื้นฐานของสติปัญญา และความรักเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์
ย. ยืนหยัด ไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้นให้ถือหลักมองสิ่งดีด้วยใจดี ก็จะทำให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา-ผ่านออกไป เป็นเรื่องปกติได้
ย. แยกแยะ รู้จักแยกแยะปัญหาแต่ละเรื่องออกจากกัน ไม่นำปัญหาภายนอกมาใส่อารมณ์กับคนในบ้าน คิดก่อนพูดและทำ จะช่วยให้ความยุ่งยากต่างๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก และสามารถแก้ไขได้ดีในที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth